12 4 3 5 6 7

Menu

Thực đơn buổi sáng
Salad rong biển cá hồi
135.000 VND
Nấm nướng giấy bạc
115.000 VND
Mì Quảng gà trống thiến
35.000 VND
Cá hồi rang muối HongKong
195.000 VND
Cá Ayu Nhật nướng muối
205.000 VND
Ba rọi hương sả tắc
135.000 VND
Chặng dừng rang muối
125.000 VND